GEAVANCEERD FILTERSYSTEEM

Behalve de crematieoven is ook het filtersysteem van cruciaal belang. Tijdens het cremeren ontstaan er rookgassen die niet onbehandeld de buitenlucht  in mogen. Daarom levert Crematech bij haar crematieoven een geavanceerd geïntegreerd filtersysteem. Het systeem bestaat uit een cycloon, een doekenfilter en een actief koolfilter. Eerst worden de rookgassen afgekoeld in de cycloon en worden de grove stofdeeltjes eruit gehaald. Daarna zuivert het doekenfilter de rookgassen verder en vangt het fijnere stof af. Tenslotte zorgt het actief koolfilter ervoor dat kwik wordt opgevangen. De lucht die de installatie vervolgens verlaat voldoet daardoor aan alle geldende milieueisen.

De filterinstallatie is eenvoudig schoon te maken. Waardoor we de onderhoudskosten tot een minimum beperken. Vanzelfsprekend is het filter voorzien van een bypass operatie zodat u bij onvoorziene situaties de crematie toch kan voltooien.

crematech filterinstallatie